سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha

سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha

رویا و فرهاد

در هر قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، رویا و فرهاد در مورد یکی از تابوهای فرهنگی یا اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند.

Categories: Society & Culture

Listen to the last episode:

ر این قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، به بحث درباره‌ی تاثیرات شرایط کنونی ایران و اخبار گوناگون، بر سلامت روانی و امیدواری ما نسبت به زندگی میپردازیم. موسیقی‌ میانی قطعه‌ی ”دست خودم نیست!” کاری از کینگ‌رام و ایماژ. موسیقی آغاز The Envelope by Blue Dot Sessions (www.sessions.blue) Sessions is licensed under a Attribution-NonCommercial License. موسیقی پایانی قطعه‌ی شین کلام و اجرا توماج صالحی. تماس با ما Email: SokooteBarrehaPodcast@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/sokootebarrehapodcast Telegram: https://t.me/SokooteBarrehaPodcast https://t.me/harf2020 Twitter: https://twitter.com/SokooteBarreha منابع ” ویژگی های انسان: زندگی اجتماعی!” از وبسایت نشنال میوزیم آو نچرال هیستوری. https://tinyurl.com/2f63avc4 ”استرس ناشی از فاجعه چگونه مردم را به هم نزدیک می کند!” نوشته‌ی اما سپالا. https://tinyurl.com/3vz3z3r7 ” برخلاف آنچه به نظر می رسد، انسان ها در طول و بعد از بلایا با هم متحد می شوند!” نوشته‌ی آرکادی مارتین. https://tinyurl.com/j6em3dkm ” گاهی دنیا به یک بحران نیاز دارد: تبدیل چالش ها به فرصت!” نوشته‌ی ماریا لانگان ریخوف و دیگران . https://tinyurl.com/yc8p5vya ” چرا دیکتاتورها جوک دوست ندارند” نوشته‌ی سرژی پوپویچ و ملادن جوکسیک. https://tinyurl.com/49hdck3v کمدی در زمان بحران: آیا خنده بهترین دارو است؟” از وبسایت فوربس آفریقا.” https://tinyurl.com/b7xvkcvy نوشته‌ی لوسی ریفیلد.”چرا در شرایط بحرانی می خواهیم بخندیم؟” https://tinyurl.com/3hdjzr24 فواید خندیدن در بحران؟” نوشته‌ی تیلور سویفت. ” https://tinyurl.com/n3fed7en ”چرا مردم در زمان بحران می خندند؟ فلسفه طنز! ” نوشته‌ی میشل کرولیس. https://tinyurl.com/3at99tas ” چرا از طنز سیاه به عنوان مکانیزم مقابله استفاده می کنیم؟” نوشته‌ی امیلی جین باشفورس. https://tinyurl.com/y5972kwc علم نهفته در قیامت!” نوشته‌ی بنجامین پلاکت.” https://tinyurl.com/49d9z2bu ”بسوی درک پویاتر از تأثیر تاب آوری بر سلامت!”نوشته‌ی کریستین کراوس و پری هالکیتیس. https://tinyurl.com/5x23s8ev ”تأثیر تعدیل‌کننده انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر ارتباط بین درماندگی آموخته‌شده و نشانه‌شناسی افسردگی: یک مطالعه مقدماتی!” نوشته‌ی اینس ترینداد و دیگران. https://tinyurl.com/3ab2mchd فلسفه طنز!” از وبسایت بریتانیکا.” https://tinyurl.com/ayjy9pex

Previous episodes

 • 55 - قسمت سی‌ و نهم: من بحران‌زده ی بحران‌زاده! 
  Wed, 15 May 2024
 • 54 - قسمت سی‌ و هشتم: نه غزه، نه لبنان… 
  Thu, 15 Feb 2024
 • 53 - قسمت سی‌ و هفتم: پایان شب سیاه، سفید است؟ 
  Mon, 15 Jan 2024
 • 52 - قسمت سی‌ و ششم: دیگ به دیگ میگه روت سیاه! 
  Sun, 15 Oct 2023
 • 51 - قسمت دوم: برّه‌ها و رسانه 
  Fri, 19 May 2023 - 0h
Show more episodes

More Nigeria society & culture podcasts

More international society & culture podcasts

Choose podcast genre